Archiwum kategorii: Balony

Ile jest helu w butlach na wynajem.

W sytuacji butli na wynajęcie, żeby ocenić ile gazu jest w butli zdaje egzamin ciśnienie w butli oraz znając objętość wodną butli określa ilość helu w opakowaniu.Pierwszy raz ciśnienie w butli sprawdza się w momencie jej napełniania w rozlewni gazów. Później w dowolnej sytuacji mamy możliwość sprawdzić ilość helu w butli za pomocą reduktora wyposazonego w manometr.

Dwie butle o tej samej pojemności wodnej mogą zawierać różnolite liczby helu, przeto dopiero po sprawdzeniu ciśnienia panującego w butli z helem mamy możliwość faktycznie sprawdzić ile w środku jest helu.

Pomiar ciśnienia helu w butli manometrem oraz interpretacja wyniku.

Na manometrze zainstalowanym na butli odczytujemy pomiar ciśnienia w butli. Manometry bardzo często ukazują ciśnienie w Barach Ba bywają również manometry pokazujące ciśnienie w innej jednostce to jest w Megapascalach MPa.

10 Bar = 1 Megapaskal MPa.

Na stalowej butli z helem wybita jest oprócz atestu - który okresla rok i misiac do jakiego mamy szansę butle użytkować - informacja o pojemności wodnej - w litrach. Znając pojemność wodną butli, a ponadto ciśnienie helu mamy szansę odnotować ilość helu w butli.

Pojemność wodna butli w litrach mnożymy przez ciśnienie helu w barach. Otrzymany wynik dzielimy przez 1000. Rezultat wskazuje ile helu w m3 jest w butli (nie uwzględniając  współczynnika ściśliwości gazu oraz temperatury).

Przykładowo:Jeżeli w butli dziesięć litrowej mamy 200 Ba helu-  w butli jest z naszego wyliczenia 2m3 helu. Po uwzględnieniu parametru ściśliwości przy temperaturze 15 stopni Celsjusza 200 Ba/10 l - 1,8m3.

Dla najbardziej popularnych butli napełnionych do pełna -  ilości helu wyglądają następująco:.

  • 8l - przy nominalnym ciśnieniu roboczym 150 Ba - ilość helu w butli wynosi 1,1m3, 200 Ba - 1,4m3
  • 10l - przy nominalnym ciśnieniu roboczym 150 Ba - ilość helu w butli wynosi 1,35 m3, 200 Ba - 1,8 m3
  • 20l - przy nominalnym ciśnieniu roboczym 150 Ba - ilość helu w butli stanowi 2,8 m3, 200 Ba - 3,7 m3
  • 40l - przy nominalnym ciśnieniu roboczym 150 Ba - ilość helu w butli osiąga 5,6 m3, 200 Ba - 7,3 m3
  • 50l - przy nominalnym ciśnieniu roboczym 150 Ba - ilość helu w butli wskazuje 7 m3, 200 Ba - 9,1 m3

Margines błędu, przekłamania.

Ilość helu w butli moglibyśmy stwierdzić wystarczająco dokładnie na ile dokładny wynik podaje manometr. Najprostsze manometry będą przekłamywać wyniki skrajne - wysokie oraz niskie. Wyjątkowo spore znaczenie przy pomiarze będzie miała także temperatura butli. O ile butla będzie ogrzana ciśnienie helu w butli podniesie się i manometr będzie wskazywał większych rozmiarów ciśnienie gazu mylnie wskazując na większość ilość helu w opakowaniu. Gdy pomiar będzie wykonywany na mrozie ciśnienie będzie sztucznie zaniżone i z wyliczeń na bazie wskazania manometru otrzymamy zaniżony wynik objętości helu w butli.