Jakie kursy maturalne i korepetycje są dziś oblegane?

Z roku na rok egzaminy maturalne wiążą się z coraz większym stresem. Zwiększa się zakres materiału, jaki maturzyści muszą opanować, żeby maturę nie tylko zdać, ale zdać na wysokim poziomie. Tylko dzięki temu otworzą się przed nimi drzwi do najlepszych wyższych uczelni w kraju. Aby wszystkie niedociągnięcia i braki w wiedzy nadrobić, wielu maturzystów zapisuje się na kursy maturalne i korepetycje.

Korepetycje różnią się od kursów tym, że uczniowi poświęcana jest cała uwaga nauczyciela. Jest to świetna szansa na indywidualne podejście i zmianę nastawienia do przedmiotu. Dzięki temu znacznie łatwiej idzie nauka. Kursy maturalne są natomiast bardziej zbliżone do zajęć, jakie odbywają się w szkołach. W niewielkich grupach omawiane są wszystkie najważniejsze zagadnienia, które w szkołach niekiedy poruszane są jedynie zdawkowo. Do najpopularniejszych kursów należą oczywiście wszystkie dotyczące przedmiotów ścisłych, a zatem matematyki, fizyki, chemii, biologii.

Przedmioty te jest najtrudniej zrozumieć, dlatego warto poświęcić im dodatkowe godziny na korepetycjach, czy kursach. Największy nacisk jest jednak kładziony na matematykę, ponieważ w 2010 roku będzie to przedmiot obowiązkowy na maturze. Kalendarz maturzysty zawiera też przyjemne zdarzenia, takie jak studniówka. Pesymiści jednak bardziej wiążą tę datę z przemożnym wrażeniem, że zostało 100 dni do matury, a oni wciąż nie są przygotowani. Pamiętajmy jednak, że stres jest tez po to, by mobilizować i postarajmy się go tak traktować.